Det nasjonale helse i plan-prosjektet ble avsluttet i 2010 etter fem års innsats. Til sammen åtte fylker og 30 kommuner var med i prosjektet, som i Østfold ble kalt Folkehelse i plan. Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og kommunene Sarpsborg, Moss, Våler, Eidsberg, Spydeberg og Råde deltok.

Les mer om prosjektet her