I 2010 og 2011 så gjennomførte Högskolan Väst og Høgskolen i Østfold en evaluering av Østfoldhelsa for perioden 2006-2010. Samtidig ble det gjennomført en intern spørreundersøkelse i syv kommuner i partnerskapet.

Les rapportene her: