Høgskolen i Østfold har opprettet en ekspertgruppe på sosiale ulikheter i helse, som en del av partnerskapet Østfoldhelsa. Gruppa tilbyr veiledning til kommuner i Østfold på denne tematikken. Det kan f.eks. være prosjekter, tjenester, forsknings-/evalueringsmetodikk, politiske initiativ eller planer som de ønsker å forbedre med sikte på å redusere sosiale helseforskjeller.

Gruppas medlemmer:

Camilla_IhlebekCamilla Ihlebæk

Professor i folkehelsevitenskap ved Norges Miljø – og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og professor II ved Høgskolen i Østfold. Hun leder masterprogrammet i folkehelsevitenskap ved NMBU, og underviser og veileder master – og PhD-studenter. Hun er aktiv innen forskningsområder som omfatter bl.a. subjektive helseplager, arbeid og sykefravær, arbeidsrettet rehabilitering, grønn omsorg, og helsefremmende miljø og aktiviteter. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Uni helse i Bergen, og vært tilknyttet Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.


 Annett Arntzen

Professor i sosiologi. Ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Sosiologi hovedfag fra NTNU og har en Dr.philos. grad i epidemiologi fra UiO. Hun har bred undervisningserfaring i sosiologi og metode. I sin forskning er hun spesielt opptatt av «utenforskapet», sosial ulikhet og helseforskjeller. Hun har lang arbeidserfaring fra bl.a. Statens institutt for folkehelse. Arntzen har vært medlem Helsedirektoratets fagråd for sosial ulikhet i helse siden 2008, og er nå leder av dette fagrådet.


Jo EseJo Ese

Stipendiat ved Høgskolen i Østfold. Han underviser og veileder studenter ved HiØs mastergrad i organisasjon og ledelse og er student ved doktorgradsutdanningen ved Karlstads universitet. Han har bakgrunn som sosiolog og har to hovedinteresser i folkehelsearbeidet: arbeidsliv og byutvikling. Han har tidligere ledet flere utredninger om byutvikling, folkehelse og sosial ulikhet i Østfoldbyene og har deltatt i prosjekter der folkehelse og arbeidsliv har vært et sentralt tema.


glommen_shAnne Margrethe Glømmen

Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Master i velferdspolitikk fra Høgskolen i Lillehammer.
Er opptatt av hvordan sosial ulikhet påvirker individ og samfunn, samt hvilke virkemidler som kan bidra til å forebygge og utjevne ulikhetene.  Har tidligere vært prosjektleder for tre ulike prosjekter, med tema arbeid- og aktivitet, rusforebygging og barnefattigdom. Samtlige med mål om å forebygge og utjevne sosial ulikhet.


mona_fineiedeMona Fineide

Mona Jerndahl Fineide er dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold  og leder av Ekspertgruppen for sosiale ulikheter i helse.  Mona har tidligere jobbet i sosial- og barnverntjenesten og har mange års ledererfaring fra kommunesektoren. Hun har en mastergrad i organisasjon og ledelse og doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstad Universitet.  Før hun ble tilsatt som dekan var hun førsteamanuensis ved Masterstudiet i Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren ved Høgskolen i Østfold. Hennes forskningsinteresser er organisering, ledelse og styring i velferdsstaten med spesiell interesser for helse- sosial og velferdsfeltet. Hun har en særlig interesse for profesjoner og ulike former for kunnskap som de profesjonelle anvender i sin yrkesutøvelse.


 

Last ned faktaark om ekspertgruppen her.