Ukategorisert

Skolen som nærmiljøhus – trivselsskapende faktorer for elever og ansatte

I Norge er det et økende fokus på helsefremmende skoler. Innen denne tankegangen er det stort fokus på elevenes sunnhet, fysisk aktivitet og kosthold. Begrepet “nærmiljøhus” stammer derimot fra den amerikanske tilnærmingen ”Whole School Approach” (WSA) som er et mer omfattende begrep. WSA-modellen fokuserer på hvordan skolen som nærmiljøarena kan fremme helse og trivsel for elevene, fremfor et hovedfokus på forebygging av risikofaktorer.

Nye Moss vil bli god på folkehelsearbeid

La det ikke være tvil. Nye Moss kommune skal satse på folkehelse. Ikke bare er de godt i gang med å lage en kommunedelplan om levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv, i tillegg satser de stort på å bygge kompetanse blant sine nye ledere. I forrige uke møttes cirka 50 ledende politikere og administrativ ansatte til frokostmøte for å få mer kunnskap. Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa har støttet prosjektet ved hjelp av regionale folkehelsemidler.

Vårt mål er ikke at elever bare skal fullføre og bestå, de skal fullføre og føle at livet er godt

I disse dager er det nesten 1350 elever og 200 ansatte som er i gang med et nytt skoleår på Frederik II her i Fredrikstad. Psykisk helse i skolen er et viktig tema som mange er opptatt av. God psykisk helse er ikke fravær av psykisk sykdom det er å ha et godt liv. Det er å føle at livet er godt å leve og ha god livskvalitet. God psykisk helse skapes i skolen gjennom undervisningen og måten vi snakker sammen og samarbeider på.

Et lite stykke Norge – på Bodal

Man kan undres. Hva er det vakreste Norge har å by på? Naturen? Menneskene? Frivilligheten? Vel, et lite petanque-kast fra Sarpsborg sentrum finner vi alt i ett. De kaller seg for Bodalsgutta og representerer sannelig et stykke norsk idyll.

Går for gratis vaksine for russen

Andreas Lervik (Ap) er arkitekten bak forslaget som med all sannsynlighet fører til at neste skoleårs andreklassinger får gratis vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse. – Heldigvis var det bred politisk enighet om at dette er viktig. Vi skal ikke gå mange år tilbake i tid før vi opplevde et dødsfall blant elevene våre. Nå må vi sikre at dette ikke skjer igjen, sier Lervik.