Psykisk helse

Inkluderende dans i Fredrikstad

Hvert år deler Østfold Fylkeskommune ut regionale folkehelsemidler til ulike prosjekter i fylket. I fjor fikk blant annet Kulturskolen i Fredrikstad 100. 000 kroner til prosjektet Dance Inclusive.

Opplever samlivsbrudd som stressende

Likestillingsombud Kristin Mile er bekymret over menn som har opplevd samlivsbrudd. Nå viser det seg at tidligere gifte menn oppfatter hverdagen som stressende i langt større grad enn menn som er gift eller samboende. Kvinner som ikke lenger er gift opplever derimot hverdagen som litt mindre stressende enn kvinner som er gift eller samboende.