Helseoversikt

Helseoversikt for Østfold fylke og kommunene

Folkehelseloven med tilhørende forskrift og veileder stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. En slik oversikt danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Helseprofiler

Folkehelseprogrammet har siden 1997 med jevne mellomrom gjennomført helseprofiler i befolkningen. Helseprofiler er en form for undersøkelse der innbyggerne selv gir uttrykk for hvordan de ser på sin egen helse, hvordan de trives i hverdagen og hvordan de opplever miljøet de lever i.