Levevaner

Ber om fem millioner til Helsekilden

Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet besøkte nylig Helsekilden i Sarpsborg. Da hun dro, fikk hun med seg en søknad om fem millioner i årlig støtte over statsbudsjettet.

19 øre til tobakksforebygging og røykeslutt

Kommunene, fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold får til sammen 50.000 kroner i året til røykeslutt og tobakksforebygging, en av våre aller største folkehelseutfordringer. Det utgjør 19 øre per innbygger.

Gåbuss skal gi trippel gevinst

Et nytt samarbeidsprosjekt i Østfold skal gi bedre helse, sunnere miljø og tryggere skolevei. En halv million kroner årlig i 2009 og 2010 er satt av til prosjektet i økonomiplanen for 2010-2013.

Østfoldingene skal trimmes

Frivillige organisasjoner i Østfold har nylig blitt tildelt 460 000 statlige tilskuddskroner fra Østfoldhelsa. Pengene skal brukes til å få østfoldingene i fysisk aktivitet.

Ny folkesti i Fredrikstad

Søndag 26. april åpnet den andre folkestien i Fredrikstad. Folkestien er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Østfoldhelsa, Gudeberg lokalsamfunn og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sukkerfrie skoledager

Glemmen Videregående skole har for lengst tatt opp kampen mot sukker. Nå må elever og ansatte også se langt etter skoleboller - ihvertfall noen dager i uka.