Publikasjoner

Nasjonal folkehelsekonferanse i Fredrikstad

Den 13 - 14. november 2003 arrangerte Helsedepartementet, Østfold fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund konferansen Folkehelse som regionalpolitisk tema og fylkeskommunalt utviklingsområde i Fredrikstad.