Påmelding

Påmelding til Helsekilden

elsekildens programmer kan kombineres eller gjennomføres hver for seg. Helsekilden er også behjelpelig med individuelle programmer som er tilpasset den enkeltes skoles ønske. I prosjektperioden ut 2005 er undervisningen for skoler i Østfold gratis. Det kan også gjennomføres temadager for lærere, helsepersonell eller andre nøkkelpersoner. Ta kontakt med Renate Rosén Skinne for mer informasjon og påmelding.