For journalisten

Illustrasjonsbilder

Her kan partnere i Østfoldhelsa laste ned illustrasjonsbilder. Bildene er Østfoldhelsas eiendom men kan brukes uten vederlag i redaksjonelle saker som omhandler folkehelsearbeid blant partnerne. Øvrig bruk må avtales. Bildene skal ikke brukes i sammenhenger som kan virke støtende og krenkende eller strider mot norsk lov.

Bilder av sentrale personer i Østfoldhelsa

Her kan du laste ned bilder av sentrale personer i Østfoldhelsa. Bildene er Østfoldhelsas eiendom men kan brukes uten vederlag av pressen i redaksjonelle saker som omhandler vår virksomhet. Øvrig bruk må avtales. Bildene skal ikke brukes i sammenhenger som kan virke støtende og krenkende eller strider mot norsk lov.

 

Fakta om Østfoldhelsa

Bakgrunn: Gjennom Folkehelseprosjektet (1996 – 2000) samarbeidet kommunene Våler, Sarpsborg og Spydeberg og fylkeskommunen i Østfold for første gang omkring konkrete folkehelsespørsmål. Prosjektet hadde som mål å kartlegge og iverksette tiltak for å bedre helsetilstanden for innbyggerne. Prosjektet ble evaluert og ansett for å være såpass vellykket at det var et ønske om videreføring. På denne bakgrunn ble Folkehelseprogrammet startet opp. Programmet er organisert som et forpliktende partnerskap hvor deltagerne har underskrevet samarbeidsavtaler. I november 2007 endret Folkehelseprogrammet navn til Østfoldhelsa.