Beintøft – gå til skolen i Østfold var et samarbeidspro­sjekt mellom Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og Grønn Hverdag. Det handlet om å fremme «gå til skolen-arbeid» i fylkets barneskoler gjennom kampanjer høst og vår. Prosjektet gikk over årene 2011, 2012 og 2013. Det var en videreføring og videreutvikling av det tidligere «Klar ferdig gå til skolen» -prosjektet (2009-2011).

Lærere og elever registrerte daglig antall elever som gikk eller syklet. En gang i uka ble aktiviteten registrert digitalt på nettstedet til prosjektet. Ved kampanjeperiodens slutt ble beste skoler og klasser premiert.

I løpet av perioden deltok 43 skoler en eller flere ganger, med en eller flere klasser.