Ny studie skal kartlegge helsa til Østfold-barn

Familiens økonomi har stor innvirkning på Østfold-ungdommens helse. Blant videregående elever med dårlig råd sier hele 15 % at de ikke har venner. Det tilsvarende tallet for de som har god råd hele tiden er bare en prosent! Totalt svarer over 1000 elever på de videregående skolene i Østfold at de er veldig mye eller ganske mye plaget av ensomhet. Det viser den store Ungdata-undersøkelsen som er gjennomført blant 5728 elever. En helt ny undersøkelse blant barneskole-elever skal nå finne ut om tilsvarende mønster allerede viser seg før tenårene.

Det rører seg på Skjønhaug skole!

Latteren hang løst, tempoet var høyt og engasjementet rundt oppgavene var stort. Elevene heiet på hverandre, løste oppgaver sammen og løp det forteste de kunne til neste aktivitetspost. Fellesskapet og den ekte gleden var absolutt tilstede, og smittet over på de rundt 70 gjestene på Skjønhaug skole da det var RØRE-ambassadørsamling 12. april. Og luktet det ikke også nydelig, ovnsbakt laks i gangene ?

UngFrivillig – Fredrikstad

Fredrikstad kommune har med prosjektet Ungfrivillig satt fokus på frivillig arbeid og livskvalitet blant unge. Fredrikstad kommune og Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral har laget en egen nettside og Facebookside for å rekruttere ungdom til frivillig arbeid. Disse fungerer også som formidlingskanal for andre lag og foreninger og «bank» for forvaltning av de frivillige ressursene.  Det er i overkant av 100 unge frivillige registrert gjennom nettsiden Ungfrivillig, og i utgangen av 2017 var det ca. 160 registrerte frivillige under 35 år i Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral.

Til Venezia for å jobbe i Verdens Helseorganisasjon

Et halvt år i Venezia. Det er hva som venter folkehelseprofessor Camilla Ihlebæk fra NMBU i høst. Da skal hun kartlegge et utvalg av europeiske folkehelsepartnerskap, som en del av et praksisopphold i Verdens Helseorganisasjon. Oppholdet er blitt til som en oppfølging av samarbeidet mellom NMBU, Høgskolen i Østfold og Østfold fylkeskommune om Østfoldhelsa.

Økt mestring og mening for barn og unge i Østfold!

Barn og unges psykiske helse er en av de store folkehelseutfordringene i Norge. Østfold har større utfordringer enn resten av landet. Østfold er et av fem fylker som er valgt ut til å delta i den nasjonale satsningen på å fremme god psykisk helse for barn og unge. Til sammen er det planlagt å dele ut totalt 35 millioner i Østfold fordelt på fem år.

En spire til nyskapning – Byhagen i Sarpsborg

Det myldrer i byhagen i Sarpsborg. I 2017 har det vært snekring, planting, humlekasselaging og maling. Plantedag for barn, grafitti og yoga i hagen. En nabo har bidratt med planter, en annen med vann og på den måten har dette blitt en god møteplass og en grønn lunge i nærmiljøet der man utnytter de fine ressursene som finnes i nabolaget.