Vårt mål er ikke at elever bare skal fullføre og bestå, de skal fullføre og føle at livet er godt

I disse dager er det nesten 1350 elever og 200 ansatte som er i gang med et nytt skoleår på Frederik II her i Fredrikstad. Psykisk helse i skolen er et viktig tema som mange er opptatt av. God psykisk helse er ikke fravær av psykisk sykdom det er å ha et godt liv. Det er å føle at livet er godt å leve og ha god livskvalitet. God psykisk helse skapes i skolen gjennom undervisningen og måten vi snakker sammen og samarbeider på.

Tar svenneprøven på Bodalsstranda

Hvis Bodalsgutta er håndverkerne, så blir Løkkegutta deres svenner. I flere år har de fulgt og hjulpet til på Bodalsstranda, men aller mest ivrig er de i nærmiljøarbeidet ved Skjeberg stasjon – der de selv bor.

Et lite stykke Norge – på Bodal

Man kan undres. Hva er det vakreste Norge har å by på? Naturen? Menneskene? Frivilligheten? Vel, et lite petanque-kast fra Sarpsborg sentrum finner vi alt i ett. De kaller seg for Bodalsgutta og representerer sannelig et stykke norsk idyll.

Tålmodighet gir resultater i Trøgstad

I 2014 var Østfold nasjonalt forsøksfylke på bruk av helsekonsekvensvurderinger i politiske saksfremlegg. Trøgstad var en av fem Østfold-kommuner som deltok, og kommunen har gode erfaringer med bruk av helsekonsekvensvurderinger. I forhold til i arealplanleggingen, så fant derimot forskere fra Høgskolen i Østfold stor motstand mot folkehelsetenking. Forklaringen var at planleggere mente det ikke inngikk i arbeidsinstruksen, og at de ikke så et behov for å vurdere mye av det samme som de uansett var lovpålagt å utrede. Masteroppgaven til Karoline Unnerud viser at tre år senere er dette i ferd med å snu.

Går for gratis vaksine for russen

Andreas Lervik (Ap) er arkitekten bak forslaget som med all sannsynlighet fører til at neste skoleårs andreklassinger får gratis vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse. – Heldigvis var det bred politisk enighet om at dette er viktig. Vi skal ikke gå mange år tilbake i tid før vi opplevde et dødsfall blant elevene våre. Nå må vi sikre at dette ikke skjer igjen, sier Lervik.

Fylkets politikere vil ha ungrØst

Dette skal vi få til! Det sier lederen av opplæringskomiteen Elin Johanne Tvete, som en kommentar til Inspiria sin søknad om en storsatsing på frivillighet, medborgerskap og demokratiutvikling. Sentralt i arbeidet står mediekanalen «ungrØst», som skal drives av ungdom og som skal være fullt operativ høsten 2019.

Trøgstad – en foregangskommune i folkehelsearbeid

Nå som den nye Indre-kommunen i Østfold er i støpeskjeen, så har de en ressurs i sine rekker. Trøgstad kommune har de siste årene utviklet seg til å bli en foregangskommune i folkehelsearbeid.