Lærer barn å overleve

Nå skal 85 barn i Våler læres opp i hvordan å klare seg hvis de går seg bort. ? Er ulykken først ute kan dette tiltaket redde liv, fastslår folkehelsekoordinator i Våler Eline Uthus.

Helse- og miljøeventyr skal etableres i Østfold

EU har gjennom INTERREG-programmet bevilget 1,4 millioner kroner til å etablere et helsesenter i Østfold. Senteret skal kalles for ?Helsekilden? og skal gi skoleelever i Østfold opplæring om kropp, sjel, livsstil, natur, holdninger og helsetilstand. Ansvarlig for senteret er Østfold fylkeskommune gjennom Folkehelseprogrammet i Østfold.

Nye kommuner inviteres

Kommunene Moss, Rygge, Råde, Halden, Rømskog, Marker, Hvaler, Skiptvet og Trøgstad er ikke med i Folkehelseprogrammet i Østfold. Nå åpner det seg en mulighet for også disse å bli med. I dag ble det nemlig besluttet å videreføre folkehelsesatsningen i fylket frem til 2006.

Forebygger fallulykker i Sarpsborg

102 sarpinger brakk lårhalsen for to år siden. Nå sender Sarpsborg kommune ut informasjon til 386 eldre i kommunen om hvordan de bør opptre for å unngå lårhalsbrudd. Det hele er en del av prosjektet "Fiin Gammel" som skal forebygge fallulykker blant eldre.

På venteliste for å slutte å røyke

Så langt har 105 østfoldinger fullført røykeavvenningskursene til Folkehelseprogrammet. Aller størst er interessen i Sarpsborg, Fredrikstad og Våler. - Her har pågangen vært så stor at vi har operert med ventelister, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

Kom til Østfold for å lære

Dagfinn Høybråten satt lydhør på skolebenken da ordførere og rådmenn i Østfold informerte ministeren om hvordan kommune-Østfold arbeider med folkehelse. Høybråten hadde selv invitert seg til Østfold for å få innspill til stortingsmeldingen om folkehelse som er ventet i løpet av året.

Fylkesordfører etterlyser ni kommuner

Dagfinn Høybråten kom til Østfold for å lære av det han beskrev som det dyktigste folkehelsefylket i Norge. Men fortsatt har ni kommuner i Østfold valgt å ikke bli med på satsningen. - Det er gledelig at så mange kommuner er med på folkehelsesatsningen, men oppslutningen kunne likevel vært enda bedre. Nå må resten av kommunene bli med i Folkehelseprogrammet, fastslår fylkesordfører Arne Øren (Ap).

Gratis folkehelseutdanning i Sverige

Er du interessert i en folkehelseutdanning i Sverige der både overnatting, litteratur og frokost er sponset? I så fall er utdanningen "Helsepromosjon - folkehelse og miljø" noe for deg. Kurset starter på nyåret og Folkehelseprogrammet betaler utgiftene for norske studenter.

Høybråten vil besøke Østfold

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) har bedt om å få besøke Østfold for å lære av folkehelsearbeidet i fylket. Det var i et møte mellom helseministeren og Folkehelseprogrammet at Høybråten kom med den overraskende forespørselen. Helseministeren kommer til Rakkestad den 12. august.