Østfoldskoler vil ha hjelp til å bedre miljøet

Grunnskolene i Østfold ønsker bistand til å bedre kameratskapet blant elevene. De er mindre opptatt av å få hjelp til å forebygge bruk av alkohol, tobakk og narkotika. Dette viser en undersøkelse som Folkehelseprogrammet i Østfold har gjennomført ved alle grunnskolene i Østfold.

Østfoldinger på rett kurs

200 østfoldinger har så langt deltatt på Folkehelseprogrammets røykesluttkurs. Dette er det eneste røykeslutt-tilbudet i landet hvor deltagerne får tilbake kursavgiften på 750 kroner hvis de fortsatt er røykfrie etter et halvt år. Nå er det klart at av de 70 første som deltok har 20 fått pengene tilbake.


Bilder fra «Folkehelsedagen 2003»

Folkehelsedagen 2004 ble arrangert 5. mai. "Bevegelse på grønn resept" og "fysisk aktivitet" var temaer som sto i fokus da den andre folkehelsedagen i rekken ble arrangert. Se bilder fra arrangementet nedenfor.

 

Interesserte stortingspolitikere

Kommunal- og forvaltningskomiteen ble nysgjerrige da de ble gjort oppmerksomme på at det ikke er foretatt en vurdering av hvilke folkehelseoppgaver som eventuelt kan overføres til regionalt nivå.

Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg vil at barna skal gå til skolen

Jørn Claudius (bildet) i Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg har sett seg lei på at foreldre kjører barna sine til skolen. ? Vi ser at barn og ungdom er i for liten fysisk aktivitet. For mange fører dette til overvekt og helseplager senere i livet. Et enkelt bidrag for å gjøre ungdommen sunnere er at barna må gå eller sykle til skolen, fastslår han. ?Skoleveisuka 2003? er i gang!

Folkehelsekonferanse i Fredrikstad

26. februar er Folkehelseprogrammet medarrangør for en folkehelsekonferanse i Fredrikstad. Konferansen innleder Østfold sin markering av at helsevesenet i Norge er 400 år. Sentralt på konferansen står presentasjonen av Stortingsmeldingen om folkehelse som nylig er lansert.

Folkestier i ni kommuner i Østfold

- I mange kommuner er forholdene lagt alt for dårlig til rette for personer som ønsker å mosjonere og holde seg i form. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg. Nå starter arbeidet med å etablere Folkestier i ni av kommunene i Østfold som deltar i Folkehelseprogrammet.