Vil beholde frukt og grønt i skolene

Østfoldhelsa går i mot Kunnskapsdepartementets forslag om å oppheve plikten som kommuner og private skoler har til å gi ungdomsskoleelevene gratis frukt og grønnsaker.

Plan og oversiktsarbeidet i Østfold

Helseoversikt er et utviklingsarbeid som partnerskapet Østfoldhelsa samarbeidert om. En felles arbeidsgruppe arbeider nå med en mal som er basert på Helsedirektoratets veileder.