Lettere å stumpe røyken sammen med andre

1. juni nærmer seg. Da trer den nye røykeloven i kraft som forbyr deg å røyke på serveringssteder over hele landet. Er du klar over at forskningen viser at det er lettere å slutte å røyke hvis du prøver sammen med andre? I ett år har Folkehelseprogrammet i Østfold og AOF arrangert røykesluttkurs i hele Østfold. Over 250 østfoldinger har så langt deltatt, og i disse dager starter vi opp nye kurs i hele fylket. Både bedrifter og enkeltpersoner kan melde seg på. Tilbudet har fått nasjonal oppmerksomhet fordi kursavgiften blir betalt tilbake til dem som fortsatt er røykfrie et halvt år etter kursets slutt. Dette har aldri før vært gjort i Norge. Hvorfor oppfordrer vi så folk til å bli med på røykesluttkursene? Forskningen viser at de som forsøker å stumpe røyken mangedobler sin sjanse til å lykkes hvis de prøver å slutte sammen med andre. Så langt har 40 prosent av dem som har deltatt på Folkehelseprogrammets opplegg fått tilbakebetalt kursavgiften, og det er vi godt fornøyde med. Hva er så bakgrunnen for at du som røyker vil ha større sannsynlighet for å klare å slutte hvis du blir med på et slikt kurs, fremfor om du forsøker på egen hånd?

Opplever samlivsbrudd som stressende

Likestillingsombud Kristin Mile er bekymret over menn som har opplevd samlivsbrudd. Nå viser det seg at tidligere gifte menn oppfatter hverdagen som stressende i langt større grad enn menn som er gift eller samboende. Kvinner som ikke lenger er gift opplever derimot hverdagen som litt mindre stressende enn kvinner som er gift eller samboende.

Bowls Østfold Open – vellykket folkehelsedag i Rakkestad

Historens første Østfoldmesterskap i bowls i Rakkestadhallen ble en strålende folkehelsedag. Lavterskelaktiviteten som absolutt alle kan delta i, med like regler, på like vilkår uansett alder og funksjonsnivå samlet hele 21 lag med 63 deltakere fra hele Østfold.