Folkehelsesjekklista fra Østfoldhelsa i ny utgave

”Sjekkliste for folkehelse i planlegging” er na? oppgradert i forbindelse med Prosjekt Heprogress og ny folkehelselov.

Ei sjekkliste for ”Folkehelse i kommunenes plansystem” er ment å være et hjelpemiddel og ei tipsliste om aktuelle folkehelsetema og utfordringer innen kommunale og regionale planer.

Sjekklista gir også noe veiledning for planstrategi og kommuneplanlegging i henhold til folkehelseformålet i Plan og bygningsloven og krav om helseovervåking i folkehelselov og forskrift.

Gjennomføring av samhandlingsreformen, oppfølging av folkehelseloven og ny helse- og omsorgstjenestelov forutsetter aktiv bruk av plan og bygningsloven. Kommuner og fylkeskommuner må tilføres kompetanse om betydningen av god folkehelse og utjevning av helseforskjeller, og om hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan tas i bruk.

Målgruppa for sjekklista er kommunens og fylkeskommunens øverste ledelse, virksomhetsledere, planleggere, folkehelserådgivere, politikere, kommunale samarbeidspartnere, fylkesmannen og andre samfunnsinteresserte. Tverrsektorielt samarbeid er viktig for planlegging og tiltak for god folkehelse.

 

Sjekkliste for folkehelse i planlegging fra Østfoldhelsa versjon 2 desember 2012 (Word)