Skadeforebyggende arbeid i Trygge kommuner

Trygge lokalsamfunn er en modell og en metode for å forebygge skader og ulykker i lokalsamfunnet. Eksempler på tverrfaglig samarbeidstiltak og løsninger kan en finne i nettverksamarbeide. Folkehelse, forebygging og sikkerhetsfremmende arbeid i har et kompetansenettverk i Nettverk av trygge lokalsamfunn.