Østfoldkommunenes planer for trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet God trafikksikkerhet kan oppnås ved oppdaterte trafikksikkerhetsplaner med oversikt, lokalkunnskap og forpliktende handlingsdel med budsjettrammer.