Tilsyn ble positiv erfaring for Rygge kommune

I 2013 ble det utført et pilottilsyn på folkehelsearbeidet i Sarpsborg, Rygge og Trøgstad kommune.

 

Noe av hensikten med pilottilsynet var å høste erfaring med tilsyn på dette området etter at den nye folkehelseloven trådte i kraft i 2012 og kommunene fikk tilsynsansvar på eget folkehelsearbeid.

Resultatene for Østfold var oppløftende. Rygge kommune ble registrert med to avvik på internkontroll med eget folkehelsearbeid, men etter at tilsynet hadde lagt frem sin rapport, tok Rygge kommune raskt affære og fikk på kort tid ting på plass.

Rådgiver for folkehelse i Rygge kommune, Trude L. Vold, kan fortelle at tilsynet var en utelukkende positiv erfaring for kommunen.

– Tilsynet medførte at folkehelse ble prioritert og har blitt satt bedre inn i øvrig strategisk planarbeid i kommunen. Det er nå mange gode folkehelserettede tiltak i gang i de ulike enhetene i Rygge kommune. Vi har Frisklivsentral for voksne, Frisklivsentral 2-12 for barn og familier, Aktiv på dagtid, Frivilligsentral, Åpen barnehage, Home-Start, samarbeid Kultur og Nav, prosjekt «Helsefremmende barnehager og skoler» og eget kostholdsprosjekt på Ryggeheimen, for å nevne noe, sier hun.

Plan for folkehelse ble vedtatt i kommunestyret i år. I tillegg ble det fra politisk hold initiert at det i 2015 skal avholdes et seminar for fagfolk, politikere og interesserte innbyggere i Rygge med tema: «Hvordan kan folkehelseplanens målsettinger best realiseres i vår kommune ut i fra en kunnskapsbasert tilnærming».

-Vi mener å være godt i gang, både med å systematisere og sette tiltakene i sammenheng med oversiktsdokumentet og opp mot planen. Implementering og iverksetting av ytterligere tiltak vil foregå gjennom hele planperioden, likeså forbedringer og justeringer. Sånn er det jo å være «en lærende organisasjon», konkluderer Vold.

Revisjonsleder Solveig Hagelskjær synes Rygges håndtering er et eksempel til etterfølgelse.

-Rygge manglet personell til å få gjennomført rutiner og kontroller på folkehelsearbeidet da vi gjennomførte pilottilsyn i 2013. Men etter tilsynet fikk de utarbeidet en grundig plan for videre arbeid og fikk raskt inn en folkehelsekoordinator som nå jobber spesifikt med kommunens folkehelsearbeid. Måten Rygge håndterte oppfølgingen på var imponerende, roser Hagelskjær.

Les mer om tilsynet på folkehelsearbeid i Østfold her.