Premierte Brekkerød og Skjønhaug

Brekkerød barnehage og Skjønhaug skole har hver mottatt 30.000 kroner i premie.

De ble premiert for beste tiltak i 2015 i prosjektet Atten tusen timer, som er et utviklingsprosjekt om helsefremmende barnehager og grunnskoler. Det var styret i Østfoldhelsa som valgte ut de to blant 12 aktuelle tiltak.

Østfoldhelsas begrunnelse for tildelingen:

  • Om tiltaket i Brekkerød barnehage i Halden er det vurdert at barnehagen legger vekt på at deltakelse i prosjektet Atten tusen timer har bidratt til endring i den daglige driften av barnehagen. Foreløpig har dette resultert i at barnehagen serverer et fullverdig mellommåltid hver dag. Videre skal barnehagen gå over til å ha måltidsservering hver dag. Helsedirektoratet gir retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Der legges det vekt på barnehagens ansvar for å legge til rette for fullverdige måltider. Brekkerød barnehage har evaluert tiltaket sitt og har forankret det i dagsplaner og årsplan.
  • Om tiltaket på Skjønhaug skole i Trøgstad er det vurdert at skolen har satt arbeid med å engasjere og motivere elevene for fysisk aktivitet og godt kosthold inn i en praktisk sammenheng i skolehverdagen. Videre benytter skolen tiltaket for å nå læringsmål om lokalkunnskap og lokal tilhørighet. Skolen har forankret tiltaket hos elevrådet, som er «eier» av tiltaket. Tiltaket er inne i sitt tredje driftsår, og blir hvert år tilpasset og endret slik at det gir nye læringsresultater.

Kriteriene som lå til grunn for utvelgelsen var:

  • Tiltaket må handle om ett eller flere av de tre temaområdene til prosjektet; fysisk aktivitet, ernæring, psykisk helse og trivsel.
  • Tiltaket må være forankret i virksomhetsplan, årsplan eller årshjul, og det må være en del av virksomhetens ordinære arbeidsoppgaver eller arbeidsmåter.
  • Tiltaket må bidra til å utjevne sosial ulikhet. Tiltaket må ha et tydelig element av kontinuitet, det vil si at det ikke kan være et engangstiltak eller en «happening».

For mer informasjon om prosjektet «Atten tusen timer», se her

Les også omtale i Halden kommune og Halden arbeiderblad om arbeidet i Brekkerød barnehage.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Elsie Brenne på telefon 911 13 613.