På Alvim i Sarpsborg er skolen og skolebygget limet i nærmiljøet

"–Gjennom aktiv bruk av skolebygget som et «nærmiljøhus» både før og etter skolens kjernetid er Alvimhaugen barneskole et godt eksempel på hvordan skolen kan være en levende nærmiljøarena". Det sier Jo Ese, Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

Måten man har fått til å bruke skolen som nærmiljøarena på Alvim har blitt lagt merke til i hele Østfold. Det er flere som nå lar seg inspirere av Alvim og ønsker å gjøre lignende ting i sin kommune. Derfor har Sarpsborg kommune laget en rapport som dokumenterer hva som har skjedd på Alvim. Rapporten er finansiert av Østfold fylkeskommune sitt prosjekt «Helsefremmende lokalsamfunn», og utarbeidet med veiledning fra Høgskolen i Østfold. For at andre skal kunne lære av veien man har gått på Alvim legger rapporten vekt både på det som har fungert, men også på hvilke utfordringer man har hatt underveis og hvordan man har løst dem. Rapporten er derfor et godt verktøy for de som er nysgjerrige på nærmiljøskoler og hvordan de kan organiseres i praksis.

Rapporten forteller oss at Alvimhaugen skole er en relativt liten skole, med 130 elever på 1. – 7. trinn. 70 % av elevene er flerkulturelle, og det snakkes 19 ulike språk. Aktivitetene som foregår før og etter skoletid har tatt utgangspunkt i elevene, men har utviklet seg til å bli et tilbud til større deler av nærmiljøet. Det finnes et bredt utvalg av aktiviteter på skolen som klubb for 5-7. klasse (inkludert 8. klassinger med tilhørighet til nærmiljøet), skolefrokost, allidrett, fredagsidrett, musikkprosjektet «flere farger», trim for kvinner og gratis utlån av lokaler til barnebursdag.

«– Et viktig suksesskriterium for nærmiljøhuset på Alvim har vært at alle aktiviteter er gratis. Det ser også ut som at satsingen på Alvim har virket, beboere forteller om barn som i større grad er aktive og barna forteller om at de har opplevd mye og blitt kjent med andre de ikke ville ha gjort om det ikke var for nærmiljøhuset. Huset er en møteplass på tvers av generasjoner, kjønn og etnisitet, og styrker derfor de gode nærmiljøkvalitetene på Alvim. Dette er bra folkehelsearbeid!», sier Jo Ese.

Hanne Rosback i Sarpsborg kommune forteller at «– flere av de frivillige forteller at de opplever det som meningsfullt å være med på å drive fritidstilbudene. På bakgrunn av dette, arbeider kommunen nå med å prøve ut en metode (eller utvikle en modell) som skal bidra til å mobilisere enda flere av beboerne i lokalsamfunnet til å bidra med sine ressurser inn i nærmiljøhuset. Prosjektet heter «Sammen skaper vi det gode hjemstedet. Lokalsamfunnsutvikling basert på lokale ressurser og samspill» og finansieres av «Helsefremmende lokalsamfunn» og «Økt mestring og mening for barn og unge i Østfold».

Som en del av prosjektet Helsefremmende lokalsamfunn har også  Jenny Flobak og Camilla Castellan, to masterstudenter fra master i folkehelsevitenskap ved NMBU, fulgt nærmiljøhuset på Alvim. Masteroppgavene deres kan lastes ned her:

Skolen som nærmiljøhus: en photovoicestudie om trivselsfremmende faktorer for barneskoleelever ved Alvimhaugen skole.

Skolen som nærmiljøhus: en photovoicestudie om trivselsfremmende faktorer for de ansatte ved Alvimhaugen skole.

Her kan du laste ned rapporten om Alvimhaugen skole