Østfoldinger strømmer til frivilligsentralene

Aldri før har frivilligsentraler i Østfold merket tilsvarende pågang av mennesker som vil være frivillige.

 

Det er syv frivilligsentraler i Fredrikstad, Halden, Våler, Moss og Rygge som melder om den økte pågangen.

– Alt tyder på at det skyldes to ting: Flyktningestrømmen og en intensivert markedsføring av frivilligsentralene, sier fylkesvaraordfører og styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp.

Særlig er det et frivilligmagasin som ble delt ut til alle husstander i de fem kommunene som har gjort innbyggere oppmerksom på frivilligsentralenes arbeid. Det ble gitt ut sammen med fylkeskommunen og Østfoldhelsa.

– Pågangen av frivillige er så stor at sentralene ikke klarer å gi de oppgaver umiddelbart, sier Torp.

På vegne av fylkets frivilligsentraler ber hun om forståelse fra innbyggere at det kan ta tid å besvare de mange henvendelsene. Torp opplyser at alle som har stilt seg til rådighet for frivilligsentralene vil få oppgaver, men ber folk om å smøre seg med tålmodighet. Hun håper likevel at enda flere frivillige stiller opp for frivilligsentraler eller andre frivillige organisasjoner.

– Det er i nærmiljøene integreringen må skje, og det er viktig at folk opprettholder engasjementet de viser over tid. I Norge har vi et usedvanlig rikt frivillig organisasjonsliv, og vi ligger faktisk på verdenstoppen i frivillighet. Det er avgjørende at frivillige stiller opp for å hjelpe flyktningene til å møte de mange utfordringene de står overfor, sier hun.

Det store frivillig-engasjementet merket Sentrum Frivilligsentral i Fredrikstad en morgen de kom på jobb. Over natta hadde 30 personer sendt mailer og meldt seg som frivillige, eller de ønsket å være med på noen av tilbudene til sentralen.

I Halden opplevde de også en markant økning i henvendelser etter at de sendte ut frivilligmagasinet i mai. Om lag 40 nye haldensere, i alle aldre, ble nye frivillige. Etter at flyktningestrømmen oppsto, har enda flere ønsket å bidra.

– Vi opplevde at folk med hytte i Halden, som bodde andre steder i landet, meldte seg til innsats for frivilligsentraler i andre fylker etter å ha lest vårt frivillig-magasin. Det forteller daglig leder på frivilligsentralen i Halden, Wenche Erichsen.

Lederne av frivilligsentralene i Moss, Rygge og Våler bekrefter det samme inntrykket.

– Tilfeldighetene ville det at samtidig som vi markedsførte betydningen av frivillighet gjennom magasinet, så eskalerte situasjonen med flyktningestrømmen. Frivilligsentraler er kjent for å ha en styrke i integreringsarbeid. Det kan forklare hvorfor så mange har henvendt seg til de tre sentralene i Mosseregionen, sier Torill Sørenssen ved Moss Frivilligsentral.

Hun forteller at frivilligsentralene har ulike tiltak for å fremme integrering, og at de gjerne mottar flere henvendelser fra østfoldinger som vil være frivillige og gjøre en innsats. Flyktningevenn/ guide, fadder leksehjelp og språkhjelp er eksempler på viktige tiltak i regi av frivilligsentralene framover for å hjelpe flyktningene.