Østfoldhelsa inviterer til konferanse

6. mars inviterer Østfoldhelsa til konferanse om skolen som nærmiljøarena. Vi får besøk av hjerneforskeren som forteller om gevinstene av fysisk aktivitet, vi får innblikk i hvordan svenskene jobber med skoler som arena for inkluderende fritid og vi får høre erfaringer fra noen av de store prosjektsatsingene i Østfold. Er du opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, bør du ta turen til Scandic Brennemoen i Mysen denne dagen.

-Hvis fysisk aktivitet hadde vært en pille, ville alle ha tatt den!
Vi har fått med oss hjerneforsker, lege og forfatter Ole Petter Hjelle. Han har vunnet flere priser for sin formidling, blant annet Morgenbladets fantastiske formidlere i 2016. «Hvis fysisk aktivitet hadde vært en pille, ville alle ha tatt den», hevder legen som kommer til Mysen for å fortelle om alle de fantastiske gevinstene av fysisk aktivitet.

Skolen som nærmiljøarena
Når vi snakker om skolen som nærmiljøarena, snakker vi om at skolene skal utvikle hele mennesker og at skolebyggene skal åpnes opp for frivillige krefter i nærmiljøet. Ved å bruke skolen som nærmiljøarena, jobber man for at det som skjer etter skoletiden skal være til hjelp for alt som skjer i skoletiden. «Skolen som nærmiljøarena» er et viktig bidrag til Østfolds mangfoldige innsats med å skape bedre skoleresultater og høyere gjennomføringsgrad.

Satsinger i Østfold
Det er flere store prosjekter på gang i Østfold. Gjennom kommuneprogrammet Mestring og mening har Østfold fått 36 millioner til å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Et av satsingsområdene i dette programmet er skolen og skolen som nærmiljøarena.

Stadig flere skoler viser interesse for tematikken, etter at blant annet Østfoldhelsa har satt fokus på dette. I ny overordnet del for læreplanverket er tre tverrfaglige temaer løftet frem – folkehelse og livsmestring, medborgerskap og demokrati og bærekraftig utvikling. Ved å satse på skolen som nærmiljøarena er målet at det som skjer etter skoletid skal bidra til å oppfylle læreplanens overordnede del.

På konferansen 6. mars får vi høre erfaringer fra skoler som er i gang med arbeidet.

Svenske erfaringer
Sverige har et internasjonalt rykte på seg for å være langt fremme i folkehelsearbeidet. De siste årene har de likevel opplevd en markant økning i sosiale ulikheter. På konferansen får vi høre hvordan to kommuner i Sverige tenker og jobber med skoler som arenaer for inkluderende fritidsaktiviteter.

Klikk her for påmelding og program