Østfoldhelsa i Viken

Fra 1. januar 2020 er Østfold fylkeskommune historie og alle østfoldinger vil fra da av være innbyggere i nye Viken fylkeskommune. Men hva vil skje med folkehelsearbeidet i Østfold?

Kommunene inviteres til å forlenge partnerskapet
For å sikre at det gode folkehelsesamarbeidet i Østfold fortsetter vedtok fylkestinget nylig å invitere kommunene til å videreføre partnerskapsavtalen inn i Viken. Invitasjonen gjelder for minimum to år eller til en ny avtale kan komme på plass i den nye fylkeskommunen. 

I sin vurdering av saken legger fylkesrådmann Anne Skaug vekt på viktigheten av at innretningen og omfanget til folkehelsearbeidet i Østfold ivaretas inntil Viken fylkeskommune har utviklet sin egen folkehelsepolitikk. 

Forutsigbarhet for folkehelsesamarbeidet
-Dette er gode nyheter og gir trygge rammer og forutsigbarhet for alle som er opptatt av folkehelsearbeidet i Østfold, sier styreleder i Østfoldhelsa Inger Christin Torp. 

Østfoldhelsa er et partnerskap mellom alle kommunene i Østfold, Høgskolen i Østfold, Sykehuset i Østfold, frivilligsentralene, Østfold Idrettskrets og Inspiria. Partnerskapet har en lang historie og målet er å jobbe for en bedre folkehelse i fylket. Den gjeldende partnerskapsavtalen med kommunene går ut 2019. 

Østfold fylkeskommune anbefaler nytt fylkesting i Viken å sette ned et politisk interimsstyre for Østfoldhelsa så raskt som mulig etter fylkes- og kommunevalget, der kommunene er i flertall. Dette ble besluttet i historiens siste fylkesting i Østfold 20. juni. 

Mer informasjon om nye Viken fylkeskommune finner dere på nettsidene