Bli en attraktiv arena i nærmiljøet

Gjennom en ny støtteordning fra Sparebankstiftelsen, «Arena for tilhørighet», kan frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek på Østlandet søke om midler.


Søknadsfristen er 29. mars 2019. 

I Østfold har vi flere store satsinger der man jobber med å utvikle skolen som nærmiljøarena. Glemmen og Kirkeparken er gode eksempler på videregående skoler som jobber etter denne tankegangen. Det samme gjelder Nøkkeland skole i Moss, Låby skole i Halden og Sannesundveien og Alvimhaugen skoler i Sarpsborg. Tanken er at man skal åpne opp for frivillige krefter i nærmiljøet og at det som skjer etter skoletid også har betydning for det som skjer i skoletiden. Skolen som nærmiljøarena er et viktig bidrag til Østfolds mangfoldige innsats med å skape bedre skoleresultater og høyere gjennomføringsgrad. 

Ny støtteordning 

Nå lyser Sparebankstiftelsen ut midler til tiltak på skoler eller biblioteker på Østlandet gjennom en ny støtteordning: «Arena for tilhørighet». Målet med støtteordningen er at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet gjennom aktiviteter på skolen eller bibliotekets område. Disse arenaene er valgt ut fordi de når bredt og gir flere muligheten til å delta. 

Det er en forutsetning at barn og unge selv skal være involvert i utformingen av aktivitetene det søkes støtte til.

Mer om støtteordningen og søknadsprosessen finner dere på Sparebankstiftelsens nettsider. 

Konferanse – skolen som nærmiljøarena

Onsdag 6. mars arrangerer Østfoldhelsa en konferanse om skolen som nærmiljøarena. Dette er en glimrende anledning til å hente inspirasjon og få del i erfaringer fra likende prosjekter.

Program og link til påmelding.