Ledig stilling i Østfoldhelsa

Har du lyst til å jobbe i Østfoldhelsa? Nå er det lyst ut en ledig stilling som plan- og folkehelserådgiver.

– Vi søker etter en folkehelserådgiver som skal ivareta oppgaver i skjæringspunktet folkehelsearbeid/ samfunnsplanlegging. Ikke minst ønsker vi å styrke kompetansen vår på arbeid med stedsutvikling og områdeutvikling, sier folkehelsesjef i Østfoldhelsa Knut-Johan Rognlien.

Østfoldhelsa er et regionalt folkehelsepartnerskap, som involverer kommuner, frivillige organisasjoner, sykehuset Østfold HF og Høgskolen i Østfold. I tillegg samarbeides det aktivt med en rekke andre miljøer i og utenfor eget fylke.

Helsefremmende lokalsamfunn
Han forteller at den som tilsettes også vil bli prosjektleder for «Helsefremmende lokalsamfunn», som på nasjonalt nivå er kalt «Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».

– Prosjektet som er igangsatt av Helsedirektoratet er ment å følge opp de to siste folkehelsemeldingene sine ambisjoner om helsefremmende steds-, nærmiljø- og lokalsamfunnsutvikling. Utviklingsarbeidet skjer i kommuner over hele landet. I Østfold er det Fredrikstad, Sarpsborg, Marker og Trøgstad som deltar. Her vil det bli lagt til rette for medvirkning fra befolkningen i kartlegging og identifisering om nærmiljø- og lokalsamfunnskvaliteter som hemmer og fremmer helse og trivsel. Det er viktig å ta i bruk erfaringsbasert kunnskap og innbyggernes egen innsikt i samfunnsplanleggingen, forklarer Rognlien.

Østfold har over flere år hatt en stor innvandring, som blant annet har sammenheng med lavere boligpriser enn i Oslo. Det er en utfordring å sikre en integrering som motvirker økte forskjeller mellom befolkningsgrupper.

– En stor del av stillingen innebærer å bygge kompetanse i Østfolds byer om hvordan vi bør jobbe for å fremme levekår og attraktivitet i utsatte bydeler gjennom steds- og områdeutvikling. Utviklingsarbeid inngår i stillingen, sier Rognlien.

Den som tilsettes skal være med på å utforme og følge opp Østfold fylkeskommunes planer for samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

– Offentlig sektor har et forbedringspotensial i samarbeid med sivilsamfunnet. Ved å opprette denne stillingen, så håper vi på at vi skal bli flinkere til å legge forholdene til rette for at frivilligheten i Østfold vil fortsette å blomstre, sier han.

Oppfordres til å søke
Det er stilt krav om relevant høyere samfunnsfaglig utdanning eller folkehelseutdanning. Personer med doktorgradskompetanse oppfordres til å søke, men det er ikke et krav.

– Det er viktig at våre ansatte er i stand til å ta til seg ny kunnskap, ikke minst på andre språk. Det har også sammenheng med at vi samarbeider med ulike internasjonale miljøer, ikke minst i Verdens Helseorganisasjon. En bør imidlertid være oppmerksom på at dette ikke er en forskerstilling. Eventuelle søkere med doktorgradskompetanse må derfor være motivert til å bruke kunnskapen sin til å jobbe på praksisfeltet, sier Rognlien.

Les mer om stillingen her