Hvorfor lykkes Drammen med kvalifisering og inkludering?

IMDi og Bynettverket i Østfold arrangerer seminar 3. september. Seminaret passer for kommunale ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer, skoleledere og fagpersoner som arbeider med integrering, planlegging, folkehelse og liknende.

Hovedtema for dagen er kvalifisering og inkludering av innvandrere gjennom prosjektaktivitet og et aktivt planverk. Møtet arrangeres som et læringsverksted – en metode som bidrar til erfaringsdeling, involvering og innsikt.

Fra planverdenen i Drammen kommune kommer Glenny Jelstad og Sarvendra Tharmalingam for å dele av kommunens lange integreringserfaringer med hensyn til både planlegging og helhetlig
integreringspolitikk. De vil dele eksempler fra prosjekter som Fjell 2020 og integrerings- og fattigdomsutvalgets arbeid.

Målsettingen med dagen er skape god overføringsverdi til kommuner i Østfold, samt å inspirere fagfolk til å flytte stolper på integreringsfeltet i deres respektive kommuner. Vi håper dere på vei hjem stiller dere spørsmålet: «hvem skal jeg snakke med for å få til noe lignende hos oss?»

Her kan du se invitasjonen og melde deg på seminaret