Gir 100.000 til spredning av bowls

I England spiller en million personer bowls. Nå går aktiviteten sin seiersgang også i Østfold. Nylig fikk Bowls Norge 100.000 kroner av fylkeskommunen og Østfoldhelsa til arbeidet.

På under to år har 300 østfoldinger begynt å spille bowls regelmessig. Man finner nå klubber eller bowlskaféer i alle fylkets kommuner, bortsett fra i Rømskog.

– Vi ser at dette er en aktivitet som mange blir begeistret av. Alle kan være med. Det gjelder også de som opplever at de ikke kan være med på andre tilbud, for eksempel på grunn av dårlig helse. Folk over 100 år er med og spiller, og selv mennesker i rullestol behersker det like godt som andre. Bowls er blitt en arena der alle møtes, sier styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp.

Torp var nylig med på å bevilge 100.000 kroner til arbeidet og har også tidligere vært med på å støtte det økonomisk. Hun har tro på at om noen år har man lykkes med å mobilisere 1.000 østfoldinger til å være med.

– Denne type møteplasser er veldig viktig for helsa vår. Vi har opplevd at en rekke enkeltpersoner har stått frem og fortalt hvordan tiltaket har endret livene deres: Det har gitt personer et utvidet sosialt nettverk, fysisk aktivitet, hygge og følelse av mestring. Folkehelsearbeid handler først og fremst om å lage gode lokalsamfunn der mennesker har det bra sammen, sier Torp.

Kommunene, frivilligsentralene, fylkeskommunen og Østfoldhelsa vært viktige støttespillere. Sammen har de lykkes med å bidra til at Bowls Norge har vokst seg til en viktig folkehelseaktør som inntil videre rekrutterer fra Østfold.

– Særlig Rakkestad, Halden og Sarpsborg kommuner, har gjort en pionerinnsats for denne aktiviteten i Østfold, forteller Torp.

Hun gir dessuten ros til prosjektlederen Frank Sørqvist som er den som har hovedæren for at så mange som 300 østfoldinger er mobilisert. Det har han klart gjennom et samarbeid med et mangfold av frivilligsentraler som har bistått i arbeidet med å opprette og drive klubber og bowlskaféer. Samtidig har økonomisk støtte fra Helsedirektoratet vært avgjørende for at bowls er blitt en suksesshistorie i Østfold. Lokalt næringsliv har også bidratt med gaver og støtte til utstyr.

En annen ildsjel har vært styreleder i Bowls Norge, Gun Kleve, som i tillegg er folkehelserådgiver i Halden.

– Et suksesskriterium er at det foregår i nærmiljøene der folk bor. Samtidig er konkurranseaspektet ikke så sterkt som i andre idretter. Her er kaffekoppen og vaffelen like viktige ingredienser som bowlsutstyret. Det er blitt en møteplass der vi først og fremst skal ha det hyggelig – og samtidig drive med morsom fysisk aktivitet, forteller Kleve.

Fakta om carpet bowls
Det er flere former for bowls, og i Østfold er det Carpet-bowls som er blitt mest populært. Carpet er engelsk for teppe, og innebærer at denne typen spilles på innendørs matter. Spillet har røtter tilbake fra 1200-tallets England. Der er det like vanlig å spille bowls utendørs på lengre baner.

Carpet-bowls har derimot som fortrinn at mattene er litt kortere, og derfor kan spilles i forsamlingslokaler. På den måten blir det en helårs-aktivitet, som ikke er uvesentlig i vinterlandet Norge.

Til sammen spiller over en million de ulike bowlsformene i England. Det er også populært i en rekke andre av de tidligere britiske koloniene, men er ellers ukjent i de fleste andre land.

Østfold Idrettskrets innførte bowls i Østfold, sammen med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa. Siden har en rekke kommuner og frivilligsentraler overtatt stafettpinnen.

  • Carpet Bowls er et Boccialignende kulespill
  • Teppets mål er 9,14 m gange 1,83 (engelske mål)
  • Man spiller med kuler som veier ca 700 g. og kulene er tyngre på den ene siden, dette gjør at kulene curler.
  • Spillet går ut på å trille kula på teppet. I andre enden ligger en målkule det er om å gjøre å komme nærmest. Det spilles med to lag mot hverandre.
  • Carpet Bowls utfordrer balansen
  • Carpet Bowls byr på bøy og tøy
  • I løpet av en 2 timers økt med Carpet Bowls går man ca. 2000 skritt

For mer informasjon, se Facebooksiden «Friske seniorer i Østfold».