Fylkets politikere vil ha ungrØst

Dette skal vi få til! Det sier lederen av opplæringskomiteen Elin Johanne Tvete, som en kommentar til Inspiria sin søknad om en storsatsing på frivillighet, medborgerskap og demokratiutvikling. Sentralt i arbeidet står mediekanalen «ungrØst», som skal drives av ungdom og som skal være fullt operativ høsten 2019.

I første omgang har komiteen Tvete leder bevilget 100.000 kroner til søknaden på nesten tre millioner kroner. Samtidig har fylkestinget enstemmig gitt rådmannen i oppdrag å komme søknaden i møte i budsjettet for 2019.

Mediekanal for ungdom
UngrØst skal driftes av ungdom og produsere saker på sosiale medier. Ungdomsredaksjonen skal selv bestemme hvilke saker som skal publiseres, men med veiledning fra voksne. Det legges opp til ukentlige sendinger. Kanalen vil samtidig bære preg av å være en fritidsklubb, hvor ungdom også kan være frivillig på andre måter enn bare ved å lage nyheter.

– Vi merket oss at ungdommens fylkesråd sterkt anbefalte at vi måtte komme søknaden i møte. Det er viktig, for skal dette bli vellykket er vi helt avhengige av at ungdom i fylket engasjerer seg, sier Tvete.

Prosjektet vil også utrede om det kan være flere sendesteder i fylket enn bare INSPIRIA.

Storsatsing på frivillighet
Foruten mediekanalen, så vil Inspiria utvikle en «frivillighetsboost». Hvert år treffer de cirka 30.000 barn og unge som mottar ulike skoleprogrammer. Dette følges opp av lærerne, med relatert undervisning før og etter besøket. Som en del av ungrØst vil alle elever på 9. trinn og det første året på videregående bli oppfordret til å engasjere seg i frivillighet. Totalt vil dette nå 7.000 ungdommer i året. Dernest så vil Inspiria utvikle et fordypningsprogram om frivillighet, som 9. klasser selv kan velge å bestille hvis de ønsker det.

– Siden senterets oppstart har vi satset på folkehelse, og de siste årene har vi særlig intensivert innsatsen vår på frivillighet. Hvis vi lykkes med å få flere barn og unge til å delta i frivillig arbeid, så er det en utrolig viktig arena for dem å lære seg andre ferdigheter enn hva de gjør i skoletiden. I tillegg så kan man gjennom frivilligheten utvikle seg som menneske. Her får man ikke bare nye venner, men det er også et sted der alle kan få skinne – også de som ikke bestandig får best karakterer på skolen. Det sier administrerende direktør på Inspiria, Geir Endregard.

Han understreker at prosjektet er en oppfølging av nasjonale læreplaner.
– Prosjektet gir et konkret eksempel på hvordan vi kan hjelpe skolene med å imøtekomme de tre nye tverrfaglige og overordnede temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.

En oppfølging av den nye fylkesplanen
Elin Tvete er veldig glad for at Østfoldhelsa og fylkeskommunen har fått Inspiria med på laget i arbeid for å bistå frivillige lag og organisasjoner.
– I den nylig vedtatte fylkesplanen for Østfold så har vi frivillighet som et satsningsområde. En ting vi skal gjøre er å bistå frivillige organisasjoner med rekruttering. Et annet mål er å få flere barn og unge til å benytte seg av de mange aktivitetene som frivillige organisasjoner tilbyr. Vi håper at dette prosjektet kan hjelpe oss med begge disse tingene, sier Tvete.

Les prosjektsøknaden fra INSPIRIA her

Klikk her for å få en kortfattet oversikt over prosjektidéen