Et vårskred av helsefremmende skoler og barnehager

Ekholt skole er en av de mange skolene og barnehagene som nylig ble godkjent som helsefremmende av Østfoldhelsa.

Hele seks grunnskoler og én videregående skole ble i Østfoldhelsas siste styremøte godkjent som helsefremmende. Det betyr at de aktivt styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse. Skolemiljø, undervisningstilbud og undervisningssituasjonen skal ha systematisk forankring i forbyggende og helsefremmende arbeid etter gitte kriterier. 

Også seks barnehager fikk godkjent-stempel for arbeidet de gjør for å styrke barnas fysiske og psykiske helse. 

Les mer om helsefremmende skoler og barnehager på Østfold fylkeskommunes nettsider

Skoler og barnehager er gode folkehelsearenaer
– Det er fantastisk å se hvor mange skoler og barnehager som nå aktivt jobber for en bedre folkehelse i fylket vårt. Det er på disse arenaene vi når ut til alle og derfor er dette arbeidet så grunnleggende og viktig, sier Østfoldhelsas styreleder, Inger Christin Torp. 

Arbeidet med helsefremmende skoler har pågått siden 2013 og ikke siden oppstarten har vi hatt så mange skoler og barnehager som har søkt om å bli godkjent som helsefremmende.

RØRE-prosjektet bidrar til helsefremmende skoler
– Vi har troen på at mye av dette skyldes prosjektet «RØRE 6-19». Alle skolene som nå ble godkjent som helsefremmende har deltatt i RØRE-prosjektet. Vi vil at RØRE-skolene skal motiveres til å jobbe videre for å bli helsefremmende skoler, sier styreleder Torp. (Legg inn kart over RØRE-skoler og helsefremmende skoler). 

Her er oversikten over alle skolene og barnehagene som ble godkjent som helsefremmende i styremøtet 29. mai: 

Nye helsefremmende skoler:    
Våk skole                                                                   
Ekholt skole
Hafslundsøy skole
Havnås skole
Berg skole
Tistedal skole
Frederik II videregående skole

Nye helsefremmende barnehager: 
Åkerholmen barnehage
Susebakke barnehage
Voldskogen barnehage
Festningsgata menighetsbarnehage