Inkluderende dans i Fredrikstad

Hvert år deler Østfold Fylkeskommune ut regionale folkehelsemidler til ulike prosjekter i fylket. I fjor fikk blant annet Kulturskolen i Fredrikstad 100. 000 kroner til prosjektet Dance Inclusive.

Vi er takknemlig og glade for den økonomiske støtten vi har fått, sier kulturskolerektor ved Kulturskolen, John Einar Halvorsrød.

Prosjektet har først og fremst hatt stor betydning for barna men også for pedagoger, skolen og Kulturskolen.

– Ved også å kjøre tiltaket i skolene på dagtid når man ut til alle barn. – Også de som ikke deltar i en fysisk aktivitet etter skoletid, sier Halvorsrød. Han forklarer at de har gode erfaringer med å bruke dans som et verktøy og virkemiddel til sosial og faglig kompetanseheving, mestring, inkludering, utforskning og eksperimentering. På denne måten gis det rom for både individuell og gruppeutvikling, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, kulturell forståelse og fysiske forutsetninger.

Forestilling i skolegården
Nøkleby skole og Trara skole i Fredrikstad fikk tre undervisningstimer til disposisjon hver uke i vårsemesteret hvor hovedsakelig 5, 6 og 7 klassetrinn fikk delta. Prosjektene ble avsluttet med forestillinger i skolegården på den enkelte skole. Parallelt med dette prosjektet hadde kulturskolen tilbud om «Boys Only» for de guttene som ønsket å fordype seg, i kulturskolens lokaler på kveldstid. Elevene på dette tilbudet deltok under kulturskolens danseforestilling våren 2015.

I høstsemesteret fikk Slevik skole og Sagabakken skole møte dette prosjektet for første gang som ble godt mottatt av barna på 5, 6 og 7 klassetrinn. Undervisningen ble lagt opp med elementer fra hip hop, streetdance, breakdance og moderne dans. Prosjektet ble utført av danser, pedagog og koreograf Sverre Magnus Heidenberg.

– Dette har vært en stor suksess og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra skolene. Det har vært flott å se den gleden elevene har utstrålt gjennom hele prosjektet. Vi ser at dansen er med på å skape et større sosialt samhold og en økt lokal tilhørighet også etter skoletid. For skolene er den faglige kompetansehevingen åpenbar. Like viktig og gledelig er også de sosiale ringvirkninger som prosjektet skaper. Dans er en kontaktskaper og en brobygger, sier Halvorsrød

Ønske om et ordinært tilbud
Kunst og kulturtilbud treffer elever på en annen måte enn det tradisjonelle tilbud de opplever i sin skolehverdag, noe som er med på å løfte frem enkelt elever på en annen måte.

– Derfor ønsker vi å videreføre prosjektet inn i fast drift, men dette er en lang vei å gå. Vi trenger fortsatt økonomiske midler til å få dette ordentlig på plass, sier Halvorsrød.

(Tekst: Tone Svarstad)