1,2 nye millioner til folkehelsearbeid

Fylkestinget vedtok i dag å øke støtten til kommunalt folkehelsearbeid.

Vi har i flere år delt ut 1,8 millioner kroner til forebyggende og helsefremmende arbeid til kommunene. Nå øker vi dette til tre millioner.

Det sier styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp. Hun påpeker at investeringen er særlig god, fordi kommuner som søker selv må gå inn med en like stor andel som den fylkeskommunale støtten.

De siste årene er for eksempel følgende prosjekter blitt støttet:

 • Støtte til Rømskog kommune som sammen med frivillige lager en kultursti på 8 kilometer.
 • Utvikling av Alvimhaugen skole i Sarpsborg til en nærmiljøarena, sammen med elever og foreldre.
 • Støtte til friluftslivsarbeid i Skiptvet.
 • Barnetråkkregistrering på Hvaler.
 • Støtte til Trara-modellen i Fredrikstad: Mer fysisk aktivitet på flere skoler etter skoletid, i nært samarbeid med frivillige krefter.
 • Levekårsundersøkelser i Sarpsborg og Fredrikstad.
 • Opplevelseskortet i Moss og Råde til lavinntektsfamilier.
 • Arbeid med helsefremmende skoler og barnehager over hele fylket.
 • Områdeløft i bydeler med levekårsutfordringer.
 • Skoleinnsats i Askim for å styrke elevenes psykiske helse.
 • Familiens hus i Våler.
 • Arbeid med ung frivillighet i Fredrikstad.
 • Formidling av kulturminners betydning i Rygge.
 • Forebygging av overvekt i Rakkestad.
 • Arbeid med sunt kosthold i Marker.

Når midlene nå økes så skal en del av midlene også benyttes til å videreføre satsingen på parsellhager i byområder i Østfold.

– Vi har også sett av flere av disse prosjektene har lykkes med å utløse mer støtte, enten fra næringslivet eller fra andre offentlige instanser. Noen ganger er det behov for egenandeler for å kunne frigjøre støtte fra ulike fond. Det er en av forklaringene til at fylkeskommunen nå øker støtten, sier Torp.