Kronikken

Hvordan måle folkehelse?

I den nye helseprofilen for Østfold kommer det fram at tre av fire østfoldinger rapporterer at de har god helse. Det har man funnet ut ved at 17 440 østfoldinger har svart på spørsmålet: Generelt sett, hvordan vil du si at helsen din er? Men kan man virkelig bare spørre folk om helsa og stole på svaret? Må man ikke undersøke folk med blodprøver, røntgen og andre medisinske tester for å kunne si noe om hvordan det står til med folkehelsa? Mange sykdommer og diagnoser kan undersøkes og påvises med tradisjonelle medisinske metoder og målinger. Fra slutten av 1800-tallet og ut over har det skjedd en formidabel fremgang innenfor medisinsk vitenskap og teknologi. Derfor har vi i løpet av bare 100 år beveget oss fra et samfunn der infeksjonssykdommer og høy dødelighet var en del av hverdagen, til et samfunn der de fleste oppnår høy levealder. Men samtidig har vi fått andre utfordringer for folkehelsa.

Les mer