Østfoldhelsa i Viken

Fra 1. januar 2020 er Østfold fylkeskommune historie og alle østfoldinger vil fra da av være innbyggere i nye Viken fylkeskommune. Men hva vil skje med folkehelsearbeidet i Østfold?