UngFrivillig – Fredrikstad

Fredrikstad kommune har med prosjektet Ungfrivillig satt fokus på frivillig arbeid og livskvalitet blant unge. Fredrikstad kommune og Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral har laget en egen nettside og Facebookside for å rekruttere ungdom til frivillig arbeid. Disse fungerer også som formidlingskanal for andre lag og foreninger og «bank» for forvaltning av de frivillige ressursene.  Det er i overkant av 100 unge frivillige registrert gjennom nettsiden Ungfrivillig, og i utgangen av 2017 var det ca. 160 registrerte frivillige under 35 år i Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral.

Til Venezia for å jobbe i Verdens Helseorganisasjon

Et halvt år i Venezia. Det er hva som venter folkehelseprofessor Camilla Ihlebæk fra NMBU i høst. Da skal hun kartlegge et utvalg av europeiske folkehelsepartnerskap, som en del av et praksisopphold i Verdens Helseorganisasjon. Oppholdet er blitt til som en oppfølging av samarbeidet mellom NMBU, Høgskolen i Østfold og Østfold fylkeskommune om Østfoldhelsa.

Økt mestring og mening for barn og unge i Østfold!

Barn og unges psykiske helse er en av de store folkehelseutfordringene i Norge. Østfold har større utfordringer enn resten av landet. Østfold er et av fem fylker som er valgt ut til å delta i den nasjonale satsningen på å fremme god psykisk helse for barn og unge. Til sammen er det planlagt å dele ut totalt 35 millioner i Østfold fordelt på fem år.