Vil beholde frukt og grønt i skolene

Østfoldhelsa går i mot Kunnskapsdepartementets forslag om å oppheve plikten som kommuner og private skoler har til å gi ungdomsskoleelevene gratis frukt og grønnsaker.