Plan og oversiktsarbeidet i Østfold

Helseoversikt er et utviklingsarbeid som partnerskapet Østfoldhelsa samarbeidert om. En felles arbeidsgruppe arbeider nå med en mal som er basert på Helsedirektoratets veileder.