13 prosjekter ønsker fylkeskommunale folkehelsemidler for 2013

Tilsammen 13 ulike prosjekter har kommunene søkt Østfold fylkeskommune om tilskudd for  2013. Det er i år bevilget 0,9 mill kr til folkehelsetiltak i kommunene i Østfold. Midlene gis gjennom folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa. Det kom inn søknader fra 10 kommuner.