Seniorene møtte opp

Mer enn 70 personer var til stede da Østfold Idrettskrets ga råd til seniorer om blant annet livsstil og skade- og ulykkesforebygging.

Vil gjøre ”gymtimen” til en positiv opplevelse

-    Det er ufordrende for skoler å gi elever så mye fysisk aktivitet som de behøver i skoletiden. En alternativ strategi er at skolene motiverer elevene til å bli aktive etter skoletiden. Da må vi sikre at kroppsøvingsfaget blir en positiv opplevelse for alle.

Ordførerne ber flere om å svare

  Vel 11 000 østfoldinger har svart på folkehelseundersøkelsen Østfold Helseprofil 2011. Men for å få et riktig bilde av tilstanden i Østfold trengs flere svar. Alle ordførerne i fylket ber i disse dager folk som ennå ikke har fylt ut spørreskjemaet, om å gjøre det.