Folkehelsekoordinatorene er viktige

– Folkehelsekoordinatorer gis stor støtte. Slik tolker styremedlem i Østfoldhelsa og ordfører i Moss, Paul-Erik Krogsvold, de ferske resultatene fra en evaluering av kommunalt folkehelsearbeid i Østfold.