WHO nettverket av Sunne byer


Østfold fylkeskommune ble medlem av det europeiske Healthy Cities i WHO-nettverket  I 2006.

Medlemskapet er en stor anerkjennelse til folkehelsearbeidet i Østfold fylkeskommune og Østfold fylke er den eneste region i Europa som har fått denne utmerkelsen. Stort sett er det bare byer som får en slik status.

Folkehelse i plan i Østfold

"Helse i Plan" var et prosjekt som tok initiativ til å forankre folkhelsearbeidet i kommunale og regionale plan- og styringsdokumenter. I Østfold ble prosjektet kalt ”Folkehelse I plan”. Folkehelseseksjonen ved Østfold fylkeskommune var sekretariat for prosjektet. Til koordinering av arbeidet var det avsatt cirka 25 % - 50 % stilling