Ønsker avklaring om Frisklivsprosjektet

- Vi ber om en avklaring om hvorvidt Helsedirektoratet vil engasjere seg videre i Frisklivsprosjektet i Østfold. Det sier ordfører i Spydeberg og styremedlem i Østfoldhelsa, Britt E. Gulbrandsen (KrF).