Første fylke klar for folkehelsealliansen

Sogn og Fjordane har allerede sluttet seg til folkehelsealliansen. Nå skal resten av landets fylker bestemme seg for om de vil delta i en felles satsning for å styrke landets folkehelsearbeid.

Tannhelsepris til Østfold

Tannhelsetjenesten i Østfold mottok i oktober Zendiumprisen 2008. De ble tildelt prisen for sitt flerårige tannhelseprosjekt som retter seg mot elever i barneskolen.