Ut på tur i Østfold

Nylig utga forlaget Vett & Viten boka ”40 trivelige turer i Østfold". Østfoldhelsa har samarbeidet med forlaget i utarbeidelsen.

Stor stas med sti!

Fredag 21. November ble folkehelsestien på Tomter åpnet. Begivenheten ble behørig markert med høytidelig snorklipping av ordfører.