Felles løft for tobakksfrihet

Gjennom et unikt samarbeid mellom LO i Østfold, NHO i Østfold og Østfold fylkeskommune skal alle tobakksbrukende ansatte i Østfold-bedrifter nå få tilbud om hjelp til å kutte ut tobakken om de ønsker det.

Kostholdsprosjektet utvides

Prøveprosjektet med frukt og skolefrokost i de videregående skolene har vært så vellykket at alle de videregående skolene i Østfold nå får anledning til å være med. 

Østfoldhelsa tilbyr folkehelsekurs

Ønsker du å arbeide for å bedre innbyggernes helse, trivsel og livskvalitet? I så fall kan du få en grunnleggende innføring i folkehelsearbeid gjennom et 3 dagers kurs i regi av Østfoldhelsa.