Mental helsekveld i Aremark

Tidligere leder av Bygdesentralen i Aremark, Kathrine Tallis, var godt fornøyd med oppmøtet da de nylig arrangerte informasjonskveld om mental helse for lokalbefolkningen. 


Ingen spøk med røk

Ungdomsskoler fra hele fylket ble motivert til et større fokus på tobakksforebygging, da Folkehelseprogrammet nylig lanserte FRI-programmet i Østfold.