Organisering

Her finner du eksempler på organiseringen av Folkehelseprogrammet

Psykisk helse

Her kan du laste ned eksempler på arbeid med psykisk helse i Folkehelseprogrammet:

LA 21

Her ligger eksempler på arbeid med LA 21-tiltak i Folkehelseprogrammet

Tobakk

Her er eksempler på arbeid med tobakksforebygging i Folkehelseprogrammet

Nasjonal folkehelsekonferanse i Fredrikstad

Den 13 - 14. november 2003 arrangerte Helsedepartementet, Østfold fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund konferansen Folkehelse som regionalpolitisk tema og fylkeskommunalt utviklingsområde i Fredrikstad.

Kosthold

Her kan det lastes ned eksempler på arbeidet for å bedre kostholdet i befolkningen.

Fakta om Østfoldhelsa

Bakgrunn: Gjennom Folkehelseprosjektet (1996 – 2000) samarbeidet kommunene Våler, Sarpsborg og Spydeberg og fylkeskommunen i Østfold for første gang omkring konkrete folkehelsespørsmål. Prosjektet hadde som mål å kartlegge og iverksette tiltak for å bedre helsetilstanden for innbyggerne. Prosjektet ble evaluert og ansett for å være såpass vellykket at det var et ønske om videreføring. På denne bakgrunn ble Folkehelseprogrammet startet opp. Programmet er organisert som et forpliktende partnerskap hvor deltagerne har underskrevet samarbeidsavtaler. I november 2007 endret Folkehelseprogrammet navn til Østfoldhelsa.