Påmelding til Helsekilden

elsekildens programmer kan kombineres eller gjennomføres hver for seg. Helsekilden er også behjelpelig med individuelle programmer som er tilpasset den enkeltes skoles ønske. I prosjektperioden ut 2005 er undervisningen for skoler i Østfold gratis. Det kan også gjennomføres temadager for lærere, helsepersonell eller andre nøkkelpersoner. Ta kontakt med Renate Rosén Skinne for mer informasjon og påmelding.

Veibeskrivelse

Helsekilden ligger på Borgenhaugen i lokalene til Skjeberg rådhus. Det er cirka ti minutters kjøring fra Sarpsborg sentrum. Avkjørselen fra riksvei 111 er skiltet.

Det pedagogiske fundamentet for Helsekilden

Helsekildens arbeidsmetode bygger på et respektfullt møte mellom mennesker. Her kan alle delta med sine tanker og funderinger uten å bli neglisjert eller kommentert. Deltakerne gis mulighet til å reflektere over eget ståsted og egne beslutninger. Helsekilden arbeider ut fra et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Helsekilden har også rekvisitter som bidrar til nysgjerrighet og overraskelse som skaper forundring.

Undervisningstilbud ved helsekilden

Helsekilden vil tilby program rettet mot barn og unge i alderen 6-16 år. Virksomheten bygger på delaktighet og opplevelse. Målsetningen er å få barn og unge å tenke over hva helse er for dem, men også bevisstgjøre valg som har innvirkning på egen helse. Helsekilden vil også tilby program rettet mot nøkkelpersoner i barns og unges omgivelser, for eksempel lærere, helsepersonell ved skolen og foresatte.